Fundacja

FUNDACJA PRO MAXIMA

Jesteśmy pozarządową organizacją o charakterze non profit.

Od 2013 roku działamy w zakresie rehabilitacji i rewalidacji dzieci dotkniętych dysfunkcjami neurorozwojowymi oraz osób o ograniczonej sprawności psychofizycznej. Prowadzimy szeroki zakres działalności o charakterze profilaktycznym, informacyjnym, dydaktycznym, terapeutycznym, rehabilitacyjnym, leczniczym i rekreacyjnym na rzecz dzieci i młodzieży z dysfunkcjami neurorozwojowymi, o ograniczonej sprawności psychofizycznej oraz ich rodzin.

Od 2019 roku objeliśmy naszym wsparciem również osoby chorujące na cukrzycę w zakresie profilaktyki, edukacji, leczenia i rehabilitacji. Chcemy sukcesywnie poszerzać nasze działania w zakresie diabetologii, tak aby osoby dotknięte problemem cukrzycy nie zostały pozostawione same sobie oraz aby wspierać je podczas choroby.

Naszym celem jest wyrabianie poczucia wrażliwości społecznej, a także udzielania wsparcia w edukacji i wychowaniu dzieci z dysfunkcjami neurorozwojowymi, osób o ograniczonej sprawności psychofizycznej, osób starszych oraz osób dotkniętych cukrzycą. Bierzemy czynny udział w organizowaniu stałej i czasowej opieki nad tymi dziećmi, a w przyszłości chcielibyśmy rozszerzyć nasze działania o osoby starsze, osoby o ograniczonej sprawności psychofizycznej oraz osoby dotknięte cukrzycą.

Nasze cele realizujemy poprzez wspieranie i współorganizowanie szkoleń, kursów i warsztatów dla rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży z dysfunkcjami neurorozwojowymi, a także osób starszych, ze szczególnym wsparciem metod rehabilitacji i zajęć rewalidacyjnych.

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

działania szkoleniowo-edukacyjne

W Hotelu Poznańskim pod naszym patronem odbyła się konferencja naukowa poświęcona problemom dzieci z chorobami neurorozwojowymi i ich rodzin.

działania profilaktyczne

Wsparcie w organizacji badań na nietolerancje pokarmowe u dzieci autystycznych oraz uświadamianie opiekunów dzieci autystycznych na temat wpływu żywienia na zaostrzenie objawów w chorobie u autystyków.

działania rehabilitacyjne

Wspieranie akcji „Maraton Indoor Cycling”, która miała na celu zbiórkę sprzętu sportowego „na kółkach” oraz wspomaganie przez to małych pacjentów ośrodka rehabilitacyjno edukacyjno wychowawczego ze Stowarzyszenia na rzecz pomocy dzieciom z dysfunkcjami neurorozwojowymi „Intuicja”.

Zarząd fundacji

dr n. med. Mirosława Gałęcka

dr n. med. Mirosława Gałęcka

dr n. med. Jagoda Gałęcka-Schnell

Student Medycyny Viktor Gałęcki

student medycyny Viktor Gałęcki

lek. med. Zbigniew Gałęcki

lek. med. Zbigniew Gałęcki